Privacyverklaring Eerland kopieermachines

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk als leverancier van Printers zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Eerland kopieermachines uw persoonsgegevens. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens kunnen wij aan u vragen als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze klantenservice belt. Ook als u de website van Eerland kopieermachines bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die onze website bezoekt, kunnen we persoonsgegevens verwerken als dat nodig is. Dat kunnen particulieren zijn maar ook bestuurders, vertegenwoordigers en medewerkers van organisaties en bedrijven.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Eerland kopieermachines verwerkt uw persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hierna leest u met welke doelen wij uw persoonsgegevens verwerken.

  • Beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten en het afwikkelen van het betalingsverkeer.
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Beheren van de relatie met de klant.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om.

Algemeen

Wie houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens?

De bescherming van uw persoonsgegevens is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wet.

Veilig en vertrouwelijk

Vanzelfsprekend zijn uw persoonsgegevens bij Eerland kopieermachines in goede handen. Eerland kopieermachines zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Bezoek aan de website van Eerland kopieermachines

Websites werken beter en sneller dankzij zogenaamde cookies. Ook de website van Eerland kopieermachines maakt hier gebruik van.

Wat is een cookie?

Een ‘cookie’ is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen als u voor het eerst een website bezoekt. Bij elk volgend bezoek vanaf die computer, wordt het cookie herkend. Zo ontstaat een bezoekersprofiel. Daarin staat bijvoorbeeld welke pagina’s u op de website heeft bekeken en hoe vaak. Dit gebeurt ook als u een website van Eerland kopieermachines bezoekt.

Waarom gebruiken we cookies?

Dankzij cookies werkt de website van Eerland kopieermachines sneller en makkelijker. Met behulp van een cookie weten we ook welke pagina’s u op die websites heeft bezocht.

Kunt u uw cookies blokkeren?

U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacyinstellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox of Safari). Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt, geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor wel trager werken, of zelfs helemaal niet. Ook inloggegevens worden niet onthouden.